České dráhy

Lanovky

Přejezdy

Spec. dráhy

Zpevněné plochy

České dráhy Lanovky Přejezdy Spec. dráhy Zpevněné plochy

O firmě

     

     Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o. Plzeň se řadí ke středním stavebním firmám v České republice. Vznikla v roce 1989 v procesu zakládání nových subjektů s využitím bohatých zkušeností svých pracovníků v oboru dopravních staveb a to zvláště železničních staveb. Členy představenstva firmy jsou bývalí pracovníci Československých státních drah, kteří se u státních drah zabývali investorskou, prováděcí, kontrolorskou činností v rámci výstavby železnic, rekonstrukcí kolejí, výhybek a doprovodných staveb a to jak na ředitelství Českých drah v Plzni, tak na jednotlivých traťových distancích a okrscích v bývalé Jihozápadní dráze.
 
     V počátku své činnosti působila firma na stavbách na vlečkách v Západočeském kraji o to prováděním údržby vleček, drobných opravných prací a výstavbou nových kolejí a výhybek. Následně byla činnost firmy rozšířena na celou Českou republiku . Postupně s rozvojem firmy byly prováděny stavby většího rozsahu jak pro vlečkaře, tak i pro České dráhy a SŽDC  – v rámci opravných prací, rekonstrukcí kolejí a výhybek, přejezdů, staveb dotovaných. Následně byl firmou ŽPK s.r.o. Plzeň postupně rozšiřován rozsah prováděných prací na železnicích a to rozšířením licence na provádění lepených izolovaných styků na místě (A-LIS), svařování kolejí termitem metodou SOWOS, provádění přejezdů BRENS, Strail, přejezdů asfaltových aj., provádění ostatních doprovodných staveb (zaražedla, příkopy, rampy apod.), výstavbu gabionů.
 
     V rámci činnosti firmy byl rozsah prací dále rozšířen na výstavbu a rektifikace jeřábových drah, opravy pozemních lanovek Diana a Imperial v Karlových Varech , výstavbu kolejových drážek pro vozíky ve výrobních halách, úpravou ploch ze zámkových dlažeb aj. Působnost firmy se postupně rozšířila na celou Českou republiku.

Firma ŽPK Plzeň se podílela na opravě železničního svršku tramvajových kolejí V Plzni, odstranění povodňových škod na tratích SŽDC u Prahy a Kolína .

 

     V posledních letech byly  firmou ŽPK s.r.o. prováděny práce na revitalizacích tratí, zvláště opravách přejezdů na tratích Tršnice - Luby u Chebu ( 12  přejezdů), Rakovník - Blatno ( 6 přejezdů), přejezdů v Plasích a Hamrech,

 

 V rámci oprav trati Klatovy - Železná Ruda bylo provedeno zřízení nových přechodů v žel.stanicích Železná Ruda, Špičák, Zelená Lhota, Nýrsko a Janovice.

 Dále byla provedeno rozšíření kolejiště na vlečce Metrans Ostrava Šenov .  

V roce 2016 již byly provedeny rekonstrukce přejezdů v rámci revitalizace tratí v Kokašicích , na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou , Chodově  , Protivíně . Dále budou provedeny opravy přejezdů v Písku , Rakovníku a na trati Tachov - Planá u M.Lázní , výstavba nových kolejí na vlečce Krimich a další rekonstrukce kolejí a výhybek na vlečkách Cembrit Beroun-Závodí , Haas Fertigbau v Pačejově , Kronospan CR Jihlava .


 


Firma má zaveden systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009ISO
Copyright © 2016 ŽPK-PLZEŇ | Aktualizace 28.05.2016 | Webmaster ŽPK-PLZEŇ